Kaip organizuoti vertingą praktiką studentui?

Ką galime nuveikti drauge, kad praktikos verslo sektoriuje būtų efektyvesnės ir vertingesnės, tiek studentui, tiek ir įmonei?  Atsakymus ir gerosios praktikos gaires įgyvendinant Erasmus+ Strateginių partnerysčių projektą GRADual, parengė LPK „Patirties partnerių“ konsorciumas, kartu su Global Lithuanian Leaders (Lietuva), Fundación Universidad-Empresa (Ispanija),  Saltire Foundation (Škotija) bei 6 Ispanijos ir Lietuvos universitetais. (Gairės parengtos tik anglų kalba).

Parengtos gairės pristato gerąją praktiką rengiant ir vykdant efektyvias studentų ir absolventų programas, galimus finansavimo šaltinius, praktikų program0s struktūrą, o taip pat stebėsenos bei poveikio vertinimo būdus.

Kviečiame Verslo atstovus bei politikos formuotojus susipažinti su šiuo dokumentu, kuris detaliai pristato įvairius praktikų programų organizavimo aspektus, remiantis strateginių partnerių patirtimi, nes ši informacija gali būti svarbi prisiderinant prie darbo rinkos poreikių.

http://www.partners4value.lt/wp-content/uploads/2016/01/GRADual_Guidelines_LAST.pdf (Gairės parengtos tik anglų kalba).