„Talentai Lietuvai“ – tai unikali karjeros pradžios Lietuvoje programa, skirta užsienio universitetų absolventams ir jauniesiems profesionalams

Projektų vadovo asistentas (-ė) (apmokama stažuotė)

Galioja iki: 2019-05-13

Kviečiame studentus prisijungti prie Lygių galimybių plėtros centro veiklos ir atlikti stažuotę mūsų jaukiame biure, įsikūrusiame pačioje Vilniaus miesto širdyje, Didžioji g. 5.        

Stažuotojai ne tik artimai susipažins su organizacijos veikla, bet ir patys galės reikšmingai prisidėti prie įvairaus pobūdžio nacionalinių ir tarptautinių projektų, stereotipų mažinimo iniciatyvų rengimo ir įgyvendinimo. Tai bus puiki galimybė pasidalinti gyvenimo užsienyje metu sukaupta gerąja patirtimi (ypač žmogaus teisių, diskriminacijos mažinimo, lyčių lygybės srityse), ieškoti būdų ją pritaikyti Lietuvoje ir taip prisidėti prie mūsų visuomenės modernėjimo, darnios, stiprios ir patrauklios valstybės kūrimo. Stažuotės metu stažuotojas galės panaudoti ir patobulinti universitete ar užklasinėje veikloje įgytas teorines žinias ir praktinius įgūdžius.

 Stažuotojas galės prisijungti bendrai sutartu 2 mėnesių trukmės laikotarpiu.

Stažuotojai turės galimybę prisidėti prie stereotipų mažinimo ir lygių galimybių skatinimo iniciatyvų rengimo ir įgyvendinimo Lietuvoje.           

Pagrindinės būsimojo stažuotojo pareigos ir užduotys

Konkrečios stažuotės užduotys bus parinktos atsižvelgiant į stažuotojo įgūdžius ir domėjimosi sritis, tačiau neabejotinai apims bent kelias iš šių veiklų:

 • Seminarų, mokymų, konferencijų ir kitų edukacinių renginių smurto artimoje aplinkoje, lyčių stereotipų, diskriminacijos mažinimo temomis organizavimas įvairioms visuomenės grupėms (valstybinių institucijų darbuotojams, medicinos ir teisėsaugos specialistams, jaunimui ir kt.);
 • Lygių galimybių politikos analizių, gairių, rekomendacijų rengimas;
 • Informacinių kampanijų rengimas ir įgyvendinimas, įskaitant vizualinės medžiagos kūrimą, straipsnių rašymą, renginių organizavimą, centro paskyrų socialiniuose tinkluose administravimą;
 • Idėjų naujiems projektams generavimas, projektų finansavimo paraiškų rengimas;
 • Bendradarbiavimas su projektų partneriais iš Lietuvos ir užsienio valstybių – nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis ir verslo kompanijomis; naujų partnerių paieška;

Šiuo metu intensyviausios pagalbos reikės vykdant projektą apie vyriškumo normų kaitą įsitraukiant į atsakingą tėvystę (daugiau: http://gap.lt/projektai/4004/). Taip pat toliau vystant projektą apie moteris, kūrusias Lietuvos valstybę (daugiau: http://gap.lt/projektai/moterys-kurusios-lietuvos-valstybe/).

Įgyvendindamas šias užduotis stažuotojas įgis aktualių žinių apie lygių galimybių situaciją ir politiką Lietuvoje bei užsienio valstybėse. Teorines žinias papildys praktiniai projektų rengimo ir įgyvendinimo (administravimo, laiko ir biudžeto planavimo ir kt.), darbo komandoje įgūdžiai. Stažuotės metu bus sudarytos galimybės mokytis iš šios srities ekspertų, dalyvauti mokymuose, konferencijose ir kituose renginiuose, susipažinti su partnerių institucijų darbu, užmegzti vertingų kontaktų su lygių galimybių, žmogaus teisių srityse dirbančiais asmenimis.

Stažuotojui reikalinga kvalifikacija ir įgūdžiai

 • Studijos politikos mokslų, sociologijos ir kitų socialinių arba humanitarinių mokslų srityse, magistro arba paskutiniuose bakalauro programos kursuose;
 • Iniciatyvumas, atsakingumas, organizuotumas, analitinis mąstymas;
 • Domėjimasis žmogaus teisių ir/arba lygių galimybių politika
 • Puikios lietuvių ir anglų kalbos žinios, gebėjimas sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
 • Gebėjimas naudotis pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis, pvz., Word ir Excel. Gebėjimas naudotis įvairiomis grafinio dizaino, turinio valdymo, video montavimo ir kt. programomis – privalumas.
 • Lygių galimybių problematikos išmanymas ir/arba patirtis šioje srityje būtų didelis privalumas.

Lygių galimybių plėtros centras – tai 2003 metais veiklą pradėjusi nevyriausybinė organizacija.

Jau daugiau kaip 15 metų mes mažiname stereotipus, kad jaustumėtės saugiai. Organizuojame informacines kampanijas, advokaciją, vykdome mokymus ir seminarus, rengiame straipsnius ir leidinius, teikiame ekspertizę lyčių lygybės, lygių galimybių klausimais.

Mūsų organizacija nedidelė, tačiau kelia sau ambicingus tikslus:

 • Siekti moterų ir vyrų lygių teisių įtvirtinimo ir jų įgyvendinimo;
 • Skatinti lygias galimybes, mažinti diskriminacijos apraiškas vykdant prevencinę veiklą Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme nustatytais diskriminacijos pagrindais;
 • Ugdyti visuomenės pagarbą įvairovei, žmogaus teisių suvokimą ir nepakantumą diskriminacijai dėl lyties, etninės („rasinės“) kilmės, religijos, negalios, amžiaus, lytinės orientacijos;
 • Keisti neigiamai stereotipinį moterų bei vyrų, amžiaus grupių, tautinių, etninių mažumų, neįgaliųjų ir kitų socialinių grupių įvaizdį visuomenėje;
 • Plėtoti ir populiarinti lyčių lygybės idėjas, stiprinti moterų ir vyrų asmeninę ekonominę nepriklausomybę.

Daugiau informacijos apie mūsų veiklą: http://gap.lt/

Dalyvauk atrankoje

Dalyvauk atrankoje

Atvira paraiška

Jei nerandi norimos pozicijos, tiesiog atsiųsk mums savo CV ir „Talentai Lietuvai“ pasidalinsis juo su aktualiais partneriais.

Atsiųsk CV