„Talentai Lietuvai“ – tai unikali karjeros pradžios Lietuvoje programa, skirta užsienio universitetų absolventams ir jauniesiems profesionalams

Projektų vadovo asistentas

Šią stažuotės poziciją nevyriausybiniame sektoriuje remia kultūros, švietimo labdaros organizacijos „Tautos Fondas“. Pozicija apmokama „Tautos Fondo“ skiriama stipendija, konkurencinga darbo užmokesčiui šioje srityje, siekia skatinti jaunų žmonių įsitraukimą į nevyriausybinį sektorių ir tarptautinės patirties pritaikymą socialinėse iniciatyvose.  Daugiau informacijos apie „Tautos Fondą“ rasite ČIA.

Stažuotės tikslas – padėti projektų vadovui atlikti naujų tarptautinių finansavimo ir partnerysčių galimybių monitoringą Panevėžio miesto Skaistakalnio parko teritorijos pritaikymo bendruomeninėms ir kūrybinėms veikloms projekte.

Stažuotojas talkins projektų vadovui vystant Panevėžio miesto Skaistakalnio parko įveiklinimo projektą. Įgyvendinant projektą bus reikalingos ir vystomos projektų valdymo, finansavimo, ataskaitų rengimo, pristatymo, komunikacijos kompetencijos. Bus dalyvaujama susijusiuose renginiuose, konferencijose, kūrybinėse dirbtuvėse. Taip pat stažuotojas/a bus aktyviai įtraukiamas/a į kitas organizacijos formalias ir neformalias veiklas. Daugiau apie projektą ČIA.

Konkretūs uždaviniai:

 1. Įvertinti Skaistakalnio parko teritorijų vystymo projekto plėtros kryptis;
 2. Pritraukti papildomus finansavimo šaltinius Skaistakalnio parko teritorijų vystymo koncepcijos įgyvendinimui;
 3. Sukurti naujas partnerystės kūrybinių ir bendruomeninių veiklų vystymui.

Galutinis rezultatas: Parengtos ir pristatytos ataskaitos apie Skaistakalnio parko teritorijų vystymo projekto plėtros kryptis, papildomas nacionalines ir tarptautines finansavimo galimybes ir potencialias viešąsias ir privačias partnerystes.

Reikalavimai:

Tikimės socialinių ir humanitarinių krypčių studentų, kuriems įdomūs tvarumo, kultūros, bendruomenių kūrimo klausimai. Stažuotei reikės analitinių ir kūrybinių gebėjimų, analizuojant šaltinius ir pateikiant prezentacijas.

Trukmė – 1-2 mėn.

Vieta – Vilnius su vizitais Panevėžyje.

Pretendentus prašome pateikti CV ir motyvacinį laišką.

Homo Eminens – strategijos ir inovacijų konsultantų komanda, jungianti humanitarinius mokslus ir verslą, padedanti tobulinti esamus produktus ir paslaugas, įeiti į naujas rinkas, diegti inovacijas bei edukuojanti šiais klausimais. Įmonė specializuojasi kultūros ekonomikos ir kūrybiškos vietokūros taikyme teritorijų atgaivinimui ir vystymui. Komandą sudaro žmogiškųjų mokslų profesionalai, identifikuojantys problemą, tiriantys jos kultūrą kultūrą ir suformuojantys konkrečius sprendimus.

Paslaugos:

 • Duomenų interpretacija
 • Kontekstinis vartotojų tyrimas
 • Kūrybinių projektų rašymas
 • Individualios koncepcijos kūrimas
 • Inovacijų vystymas
 • Tvarios strategijos kūrimas
 • Kultūrų ir bendruomenių kūrimas
 • Integruoto identiteto kūrimas
 • Kūrybinių dirbtuvių, konferencijų organizavimas ir koordinavimas.

Tai maža organizacija iš trijų narių, priklausomai nuo vykdomų projektų pobūdžio, nuolat bendradarbiaujanti su urbanistikos, verslo, antropologijos, kūrybinių industrijų ir kitų sričių specialistais ir išorės. Organizacija siūlo visapusišką tobulėjimą, perduodant projektų vystymo, humanitarinių mokslų taikymo versle, tyrimų konsultacijų srityse.

www.homoeminens.com