„Talentai Lietuvai“ – tai unikali karjeros pradžios Lietuvoje programa, skirta užsienio universitetų absolventams ir jauniesiems profesionalams

Tarptautinės stovyklos asistentas

Šią stažuotės poziciją nevyriausybiniame sektoriuje remia kultūros, švietimo labdaros organizacijos „Tautos Fondas“. Pozicija apmokama „Tautos Fondo“ skiriama stipendija, konkurencinga darbo užmokesčiui šioje srityje, siekia skatinti jaunų žmonių įsitraukimą į nevyriausybinį sektorių ir tarptautinės patirties pritaikymą socialinėse iniciatyvose.  Daugiau informacijos apie „Tautos Fondą“ rasite ČIA.

Stažuotės tikslas – prisidėti prie tarptautinės jaunimo vasaros stovyklos organizavimo, stiprinant tarptautinį, tarpkultūrinį bendradarbivimą tarp Lietuvos ir užsienio šalių, užsienio lietuvių bendruomenių jaunimo.  2018 m. birželio 25–30 d. bus organizuojama antroji programos „Gyvenu laisvai!” tarptautinė jaunimo vasaros stovykla.

Pirmoji tokia stovykla buvo surengta 2016 m. liepos mėn. bendradarbiaujant su Britų taryba. Joje dalyvavo 120 jaunuolių iš Lietuvos tautinių bendrijų ir didžiausių nevyriausybinių jaunimo organizacijų (Lietuvos skautijos, Šaulių sąjungos, Ateitininkų federacijos ir Lietuvos moksleivių sąjungos), taip pat iš Islandijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Ukrainos, Latvijos bei Estijos. Stovyklos akimirkos įamžintos trumpame vaizdo klipe.

Atsakomybės:

  • padėti organizuojant tarptautinę jaunimo stovyklą (bendravimas su ekspertais, dalyviais, informacijos jiems rengimas ir teikimas, informacijos iš dalyvių surinkimas ir tikrinimas, pagalba organizuojant logistiką ir kt. organizaciniai darbai);
  • dalyvauti stovykloje birželio 25–30 d. (pagalba stovyklos vadovams, organizatoriams).

Skiriant atsakomybes bus atsižvelgiama į stažuotojo turimas žinias, kompetencijas, lūkesčius ir poreikius.

Stažuotė suteiks galimybę susipažinti ir pagilinti žinias projektų valdymo ir administravimo, jaunimo renginių organizavimo srityje, užmegzti ryšius ir stebėti Lietuvos ir JAV ekspertų – geriausių savo srities profesionalų – darbą, susipažinti su Lietuvos ir užsienio jaunimu, Lietuvos jaunimo organizacijų atstovais, prisidėti prie itin įdomios, interaktyvios stovyklos programos įgyvendinimo. Taip pat, patobulinti organizacinius, komunikacijos, tarpkultūrinio bendradarbiavimo įgūdžius.

Reikalavimai:

  • domėjimasis viešuoju gyvenimu, pilietine veikla, tarptautiniu ir tarpkultūriniu bendradarbiavimu;
  • atidumas, atsakingumas, komunikabilumas, organizaciniai įgūdžiai;
  • lietuvių ir anglų kalbų mokėjimas;
  • darbo su jaunimu patirtis būtų privalumas.

Kviečiami pretenduoti visų sričių studentai. Prašome kandidatų pateikti CV ir motyvacinį laišką.

Stažuotės trukmė – 2 mėn.

Stažuotės vieta: didžioji dalis stažuotės vyks Vilniuje, Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centro biure Šv. Ignoto g. 5).  Birželio 25–30 d. stažuotė vyks tarptautinės jaunimo stovyklos vietoje – Alytaus rajone, vaizdingoje kaimo turizmo sodyboje.

Nuo 2007 m. veikianti nevyriausybinė organizacija, aktyviai dalyvaujanti kuriant pilietinę, demokratinę ir teisinę valstybę. Organizacija sėkmingai įgyvendina projektus, kurie skatina pilietinį aktyvumą, socialinę įvairovę, toleranciją ir pagarbą pažeidžiamoms visuomenės grupėms, demokratijos tradicijų puoselėjimą, žmogaus teisių apsaugą, ir kt.

Šiuo metu pagrindinė organizacijos veiklos kryptis – darbas su Lietuvos tautinių bendrijų jaunimu, įgyvendinant ilgalaikę programą „Gyvenu laisvai!“, kurios tikslas – pasitelkus kūrybines-menines ir pažintines veiklas, ugdyti tautinių bendrijų jaunimo pilietiškumą, toleranciją ir kritinį mąstymą, skatinti geriau pažinti, suvokti ir puoselėti savo krašto kultūrą, unikalią tapatybę.

Organizacijoje dirba 3 nuolatiniai darbuotojai bei 2- 3 savanoriai/ praktikantai per metus. Organizacija yra subūrusi platų geriausių įvairių sričių ekspertų, su kuriais bendradarbiauja įgyvendindama projektus, ratą.

Organizacija siūlo plačias galimybes įgyti pilietinių, socialinių, jaunimo projektų rengimo ir įgyvendinimo, tarptautinio bendradarbiavimo patirties, susipažinti su geriausiais įvairių sričių ekspertais, ugdyti asmeninius, organizacinius, komunikacijos gebėjimus. Sėkmingai dirbantys praktikantai ir savanoriai gali tikėtis darbo pasiūlymo.

Daugiau informacijos – www.gyvenulaisvai.lt ir www.pdt.lt.