„Talentai Lietuvai“ – tai unikali karjeros pradžios Lietuvoje programa, skirta užsienio universitetų absolventams ir jauniesiems profesionalams

Privatumo politika

„Talentai Lietuvai“ gerbia Jūsų privatumą ir vertina pasitikėjimą mumis, todėl vadovaujantis bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, įsigaliojusiu 2018 m. gegužės 25-ąją dieną, siekiame informuoti Jus apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis. Žemiau pateikiame atnaujinimus, kuriuos įgyvendinome po gegužės 25-osios:

  • Mes pridėjome informaciją apie Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas Jus įspėjus ir Jums sutikus. Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu arba registracijos studijų žemėlapyje metu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums atsiųsdami savo paraišką ar registraciją.
  • Teisės aktų nustatyta tvarka, Jūs turite teisę gauti informaciją apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu mes juos tvarkome, kreiptis į „Talentai Lietuvai“ su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, atšaukti savo duotą sutikimą „Talentai Lietuvai“ rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti.
  • Mes įsipareigojame įgyvendinti Jūsų teisę panaikinti Jūsų duomenis ar teisę būti pamirštam tokiu atveju, jei paprašysite tą padaryti.
  • Mes užtikriname Jūsų teisę Jums paprašius perkelti Jūsų duomenis, grąžinti juos Jums arba perduoti kitai organizacijai.

Ačiū, kad dalyvaujate „Talentai Lietuvai“ programoje!